Ogłoszenia podręczne » KLIKNIJ WAĆPAN «
  • 04.08 Do 4 lipca, do godziny 20:00, jest czas na wznowienie wątków alternatywnych oraz z przeszłości. Każda fabuła, w której nie ma posta dłużej niż miesiąc, zostanie wrzucona do archiwum. W razie pytań należy się kontaktować z Rhettem.
  • Błędy w sprawie layoutu można zgłaszać tutaj.
Linki podręczne » KLIKNIJ WAĆPAN «
  • 04.08 Do 4 lipca, do godziny 20:00, jest czas na wznowienie wątków alternatywnych oraz z przeszłości. Każda fabuła, w której nie ma posta dłużej niż miesiąc, zostanie wrzucona do archiwum. W razie pytań należy się kontaktować z Rhettem.
  • Błędy w sprawie layoutu można zgłaszać tutaj.

Go down

Próbny temat. Empty Próbny temat.Pisanie by Jonathan O'Harleyh on 11.03.18 2:13
...


Ostatnio zmieniony przez Jonathan O'Harleyh dnia 28.08.19 20:26, w całości zmieniany 5 razy
— Naprawdę jesteś niemiły — odparła — wiesz o tym? Masz problem z kobietami?
— Z mężczyznami, kobietami, psami. Nikogo nie faworyzuję — wyjaśnił. —
Wszyscy mnie wkurwiają.
                                         
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
 
 
 

Liczba postów :
352


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Jonathan O'Harleyh on 08.08.19 20:18
reagreagaeg
— Naprawdę jesteś niemiły — odparła — wiesz o tym? Masz problem z kobietami?
— Z mężczyznami, kobietami, psami. Nikogo nie faworyzuję — wyjaśnił. —
Wszyscy mnie wkurwiają.
                                         
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
 
 
 

Liczba postów :
352


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Jonathan O'Harleyh on 14.08.19 20:46
Coś spierdolone:

Kod:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };

$(function(){
    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = {  };
    }
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }

   return false;
};

//]]>
</script>
<div class="tlo">
<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">

      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>   
      <!-- END switch_user_authpost -->

      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
   </div>

   <div class="pathname-box">
      <p>           
            <!--{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}"><span>{L_ALBUM}</span></a>-->
                  <div class="nawi2"> {NAV_CAT_DESC}</div>
        </p>
   </div>

   <p class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "https://connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
      <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
   </p>

   <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
       • 
        <a class="addthis_button" href="#">{L_SHARE}</a>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
       • 
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
         var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
         var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
         var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
         var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
         var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
         insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_plus_menu -->
   </div>
   <div class="clear"></div>
</div>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->
<p class="left-box">
    <!-- BEGIN switch_isconnect -->
    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> 
    <!-- END switch_isconnect -->
    <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
</p>
<div class="clear"></div>
{POLL_DISPLAY}

<!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN hidden -->
      <div class="post {postrow.hidden.ROW_COUNT}">
         <div class="inner">
            <span class="corners-top"><span></span></span>
            <p style="text-align:center">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
            <div class="clear"></div>
            <span class="corners-bottom"><span></span></span>
         </div>
      </div>
   <!-- END hidden -->
   <!-- BEGIN displayed -->
      <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="post {postrow.displayed.ROW_COUNT}{postrow.displayed.ONLINE_IMG_NEW} post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
         <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
            <div style="position: relative; top: -30px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
         <div class="postbody">

            

            <div class="clearfix"></div>

            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
            <div class="vote gensmall">
               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
               <!-- END switch_vote -->

               <!-- BEGIN switch_bar -->
               <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_plus -->

                  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                  <!-- END switch_vote_minus -->
               </div>
               <!-- END switch_bar -->

               <!-- BEGIN switch_no_bar -->
               <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
               <!-- END switch_no_bar -->

               <!-- BEGIN switch_vote -->
               <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
               <!-- END switch_vote -->
            </div>
            <!-- END switch_vote_active -->

            <div style="display:none"></div>
            
               <div>
                                       
                                         
                                         
                                         
<div class="a111"> <div class="ikon"><ul>
               {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
               {postrow.displayed.EDIT_IMG}
                                        {postrow.displayed.DELETE_IMG}
               {postrow.displayed.IP_IMG}
                                          </ul></div>
                                         
                                         
                                         
<a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" /> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}        </img>                           
                                    </div>
                                          <br />
                                         
                                          {postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                  <!-- BEGIN switch_attachments -->
                  <dl class="attachbox">
                     <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                     <dd class="attachments">
                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                        <dl class="file clearfix">
                           <dt>
                              <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt=""/>
                           </dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                              <span><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}</span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <span>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</span>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <span><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></span>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <span>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</span>
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_post_attachments -->
                     </dd>
                  </dl>
                  <!-- END switch_attachments -->
            </div>
            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="signature_div" id="sig{postrow.displayed.U_POST_ID}">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
         </div>

         <div class="postprofile" id="profile{postrow.displayed.U_POST_ID}">
            <!-- div class="online2"></div-->
            <dl>
               <dt>
                                          <div class="av">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
               
               </dt>
<div class="profil1"><div class="art1">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</div>
<div class="nick1">{postrow.displayed.POSTER_NAME}
<div class="ranga1"><dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</dd></div>
  <br/>
 <dd>
<div class="kliki">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
  </div>  </dd></div>
               <dd><br /></dd>
<dd>
<!-- BEGIN profile_field -->
  <div class="prof1">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</div>
  <div class="prof2">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
               </dd>
               <dd><br /></dd>
               </div>
            </dl>
         </div>

         <div class="clear"></div>

         <p class="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></p>
         <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
      </div>
      <!-- BEGIN first_post_br -->
      <hr id="first-post-br" />
      <!-- END first_post_br -->
   <!-- END displayed -->
<!-- END postrow -->

<a name="bottomtitle"></a>

<!-- BEGIN topicpagination -->
<p class="pagination">{PAGINATION}</p>
<!-- END topicpagination -->

<p class="left-box">
    <!-- BEGIN switch_isconnect -->
    <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> 
    <!-- END switch_isconnect -->
    <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
</p>

<div class="clear"></div>

<div class="noprint">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<p class="right">{S_WATCH_TOPIC}</p>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="post row2" id="ptrafic_close" style="display:none;font-size:1.3em;line-height:1.4em">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></span>
   <span class="ptrafic"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<div class="post row2" id="ptrafic_open" style="display:'';font-size:1.3em;line-height:1.4em">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></span>
   <span class="ptrafic"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</span>
   <div class="clear"></div>
   <div>
      <!-- BEGIN link -->
      » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
   </div>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="post row1" id="forum_rules">
   <span class="corners-top"><span></span></span>
   <div class="h3"> {L_FORUM_RULES}</div>
   <div class="clear"></div>
   <table class="postbody">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
   <span class="corners-bottom"><span></span></span>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<hr />

<div class="topic-actions">
   <div class="buttons">
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>   
      <!-- END switch_user_authpost -->

      <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
      <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
      <!-- END switch_user_authreply -->
   </div>

   <div class="pathname-box">
      <p><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC}</p>
   </div>

   <div class="pagination">
      {PAGE_NUMBER}
   </div>

<div class="clear"></div>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<fieldset class="jumpbox">
   <label>{L_JUMP_TO}: </label>
   {S_JUMPBOX_SELECT} 
   <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<form method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<fieldset class="quickmod">
   <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

   <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
   <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
   <label>{L_MOD_TOOLS}: </label>
   {S_SELECT_MOD}&nbsp;
   <input class="button2" type="submit" value="{L_GO}" />
</fieldset>
</form>
<div class="clear"></div>
<p class="right">{S_TOPIC_ADMIN}</p>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN show_permissions -->
   <div class="h3">{L_TABS_PERMISSIONS}</div>
   {S_AUTH_LIST}
<!-- END show_permissions -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody .content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

  <script src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=forumotion" type="text/javascript"></script></div>
— Naprawdę jesteś niemiły — odparła — wiesz o tym? Masz problem z kobietami?
— Z mężczyznami, kobietami, psami. Nikogo nie faworyzuję — wyjaśnił. —
Wszyscy mnie wkurwiają.
                                         
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
 
 
 

Liczba postów :
352


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Jonathan O'Harleyh on 27.08.19 21:20
— Naprawdę jesteś niemiły — odparła — wiesz o tym? Masz problem z kobietami?
— Z mężczyznami, kobietami, psami. Nikogo nie faworyzuję — wyjaśnił. —
Wszyscy mnie wkurwiają.
                                         
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
 
 
 

Liczba postów :
352


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Jonathan O'Harleyh on 29.08.19 1:48
Kod:
nium. Gleby przeinaczyły się w pustynie, drzewa zdają się być czarnymi, chudymi karykaturami na tle wściekle błękitnego nieba. Jest jeszcze nadzieja? Co za sztynk. Wszędzie walają się truchła w niezłej fazie rozkładu. Nikt nie spodziewał się, że 2012 przyniesie tyle krwi, ale to w tym roku Ziemia została bez opieki Opatrzności. Od ciągu kataklizmów minęło niemal millenium. Gleby przeinaczyły się w pustynie, drzewa zdają się być czarnymi, chudymi karykaturami na tle wściekle błękitnego nieba. Jest jeszcze nadzieja?

Ktoś napisał:nium. Gleby przeinaczyły się w pustynie, drzewa zdają się być czarnymi, chudymi karykaturami na tle wściekle błękitnego nieba. Jest jeszcze nadzieja? Co za sztynk. Wszędzie walają się truchła w niezłej fazie rozkładu. Nikt nie spodziewał się, że 2012 przyniesie tyle krwi, ale to w tym roku Ziemia została bez opieki Opatrzności. Od ciągu kataklizmów minęło niemal millenium. Gleby przeinaczyły się w pustynie, drzewa zdają się być czarnymi, chudymi karykaturami na tle wściekle błękitnego nieba. Jest jeszcze nadzieja?

Spoiler:
nium. Gleby przeinaczyły się w pustynie, drzewa zdają się być czarnymi, chudymi karykaturami na tle wściekle błękitnego nieba. Jest jeszcze nadzieja? Co za sztynk. Wszędzie walają się truchła w niezłej fazie rozkładu. Nikt nie spodziewał się, że 2012 przyniesie tyle krwi, ale to w tym roku Ziemia została bez opieki Opatrzności. Od ciągu kataklizmów minęło niemal millenium. Gleby przeinaczyły się w pustynie, drzewa zdają się być czarnymi, chudymi karykaturami na tle wściekle błękitnego nieba. Jest jeszcze nadzieja?
— Naprawdę jesteś niemiły — odparła — wiesz o tym? Masz problem z kobietami?
— Z mężczyznami, kobietami, psami. Nikogo nie faworyzuję — wyjaśnił. —
Wszyscy mnie wkurwiają.
                                         
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
 
 
 

Liczba postów :
352


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Kamakanaalohamailkalani on 29.08.19 16:04
Nie jestem sobą, kiedy jestem głodny.

                                         
Kamakanaalohamailkalani
Kamakanaalohamailkalani
 
 
 

Liczba postów :
6


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Jonathan O'Harleyh on 29.08.19 18:35
Możesz być mną i napisać moje posty. :3c
— Naprawdę jesteś niemiły — odparła — wiesz o tym? Masz problem z kobietami?
— Z mężczyznami, kobietami, psami. Nikogo nie faworyzuję — wyjaśnił. —
Wszyscy mnie wkurwiają.
                                         
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
Jonathan O'Harleyh
Wilczur, poziom E
 
 
 

Liczba postów :
352


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Kamakanaalohamailkalani on 29.08.19 18:45
Tylko wtedy, gdy ty napiszesz za mnie moje. :3
                                         
Kamakanaalohamailkalani
Kamakanaalohamailkalani
 
 
 

Liczba postów :
6


Powrót do góry Go down

Próbny temat. Empty Re: Próbny temat.Pisanie by Sponsored content
                                         
Sponsored content
 
 
 


Powrót do góry Go down


 
Nie możesz odpowiadać w tematach